به نقل از روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، جناب آقای محمدعلی نوشاد مبلغ 160,000,000 ریال جهت اعطاء بورس تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان مستعد، به این مجمع کمک کردند.