چهارمین مجمع عمومی «مجمع خیران نخبه پرور فارس» در روز یکشنبه مورخ 8 مهرماه 1397 با حضور اعضای هیأت مدیره و مجمع عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس برگزار گردید. در ابتدای این جلسه دکتر حبیب شریف مدیرعامل این مجمع گزارش عملکرد دو ساله هیأت مدیره مجمع از شهریور95 تا شهریور97 ارائه دادند. در ادامه محمدرضا مظلومی بازرس این مجمع نیز گزارش عملکرد مالی دوساله را (شهریور 95 تا شهریور97) ارائه دادند، همچنین ترازنامه مالی منتهی به تاریخ 29/12/96 مطرح و به تصویب رسید.

در انتهای این جلسه با توجه به پایان دوره فعالیت دو ساله اعضای هیأت مدیره، انتخابات اعضای هیأت مدیره و بازرسان مجمع با اعلام آمادگی 10 نفر برای کاندیداتوری هیأت مدیره و 2 نفر برای کاندیداتوری بازرس مجمع، برگزار گردید.

گفتنی است دکتر حبیب شریف، حجه الاسلام سید محی الدین طاهری، دکتر علیرضا فخارزاده جهرمی، دکتر محمدهادی ایمانیه و دکتر محمدرضا پنجه شاهین به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره و علی حبیب زاده و عبدالعلی شمس به عنوان عضو علی البدل هیأت مدیره و حسن ممتحن به عنوان بازرس اصلی و کریم نظام زاده به عنوان بازرس علی البدل مجمع انتخاب شدند.