به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، بدنبال ارزیابی در حوزه های استعدادی هنری، فضایی، کلامی، ریاضی و تجربی، ارزیابی استعدادی دانش آموزان منتخب برنامه ملی شهاب سال 97 در حوزه استعداد دینی روز یکشنبه 25 ام شهریور با همت این مجمع و همکاری صمیمانه دارالقرآن آموزش و پرورش نواحی 3 و 4و خانواده دانش آموزان عزیز و به میزبانی شایسته دارالقرآن ناحیه4 برگزار گردید.

از میان 130 دانش آموز منتخب استعداد دینی از ناحیه 3 و 4 آموزش و پرورش شیراز که جهت این ارزیابی دعوت شده بودند، 67 نفر در این برنامه شرکت نمودند. در این ارزیابی طی انجام آزمونی تحلیلی و استعدادی که توسط کارگروه تخصصی استعداد دینی این مجمع طراحی گردیده بود، این عزیزان مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین مصاحبه ای توسط مدرسین دارالقرآن نواحی 3 و 4  با دانش آموزان منتخب رتبه دار این جمع در رشته های قرآئت و حفظ قرآن، انجام شد.

در کنار این ارزیابی دکتر فخارزاده عضو هیأت مدیره مجمع خیران نخبه پرور فارس در رابطه با برنامه ملی شهاب و فعالیت های این مجمع با والدین به صحبت نشستند. همچنین روسای دارالقرآن نواحی 3 و 4 خانم ها ذریه و تقوی نیز در رابطه با معرفی دارالقرآن و فعالیت های آن، با والدین این دانش آموزان نشستی داشتند. سرکار خانم دکتر بهمئی از همکاران مجمع نیز با والدین در خصوص برنامه های مشاوره ای به گفتگو نشستند و به سوالات آنان پاسخ دادند.

شایان ذکر است که قرار است پس از تحلیل نتایج و رتبه بندی، مقدمات انجام برنامه های هدایتی دانش آموزان منتخب در این حوزه استعدادی به همت دارالقرآنهای دو ناحیه و نظارت مجمع خیران نخبه پرور انجام گیرد.