به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، دومین کارگاه هوش فضایی با حضور دانش آموزان تحت حمایت این مجمع، روز پنج شنبه مورخ 15 شهریور 1397 در محل حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس برگزار گردید.

این کارگاه که در دو بخش برگزار شد، در بخش اول به مفهوم نماد (لوگو) و اصول ساخت و اهمیت آن در زندگی پرداخته شد. در بخش دوم دانش آموزان با اصول بنیادین ترسیم دو بعدی نمادها به زبانی ساده آشنا شدند. سپس با ارائه تمریناتی به ایجاد نمادهایی پرداختند. لازم به ذکر است سرکار خانم سمانه زارع، مدرس این کارگاه به صورت افتخاری این مباحث را آموزش دادند.

همچنین در پایان کارگاه یک تکلیف برای دانش آموزان در نظر گرفته و مقرر شد تا تاریخ 15مهر ماه تکلیف های خود را تحویل دهند.