به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، ارزیابی استعدادی دانش آموزان منتخب برنامه ملی شهاب سال 97 در حوزه هوش ریاضی روز یکشنبه 11 ام شهریور با همت این مجمع و همکاری آموزش و پرورش و خانواده این عزیزان برگزار گردید.

از میان بیش از 170 دانش آموز منتخب هوش ریاضی از ناحیه 3 و 4 آموزش و پرورش شیراز که جهت این ارزیابی دعوت شده بودند،110  نفر در این برنامه شرکت نمودند. در این ارزیابی طی انجام آزمونی تحلیلی و استعدادی که توسط کارگروه تخصصی استعداد ریاضی این مجمع طراحی گردیده بود، این عزیزان مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در این آزمون غیر تستی، برمبنای مباحث محاسبات، آمار و احتمالات، هندسه دوران ابتدایی دوم و خلاقیت در ریاضی، به صورت تفکری، استعداد ریاضی آنان مورد ارزیابی قرار گرفت.