خلاقیت می تواند در پیشبرد اهداف مهم زندگی بشر به او یاری برساند و او را در راه توسعه و پیشرفت در عصر انفجار اطلاعات که موجب شده است تا عمر مفید آخرین دست آوردهای علمی به سرعت کاهش پیدا کند ثابت قدم نگاه دارد. خلاقیت و ایده پردازی با نقش زایایی که  به افراد جامعه می دهد سبب تربیت افرادی می شود که در موقعیت های مختلف بهترین عملکرد را از خود نشان دهند. در این میان نقش معلمان خلاق بی بدیل است. معلمان و مربیانی که با آموزش خلاقیت چه به صورت عام و یا خاص آشنا باشند در ترویج گفتمان خلاق در جامعه آموزش پرورش نقش بسزایی دارند. از این رو، بنیاد نخبگان فارس با همکاری مجمع خیران نخبه پرور فارس و اداره کل آموزش و پرورش فارس درصدد آن است تا دوره تربیت مربیان خلاقیت و ایده پردازی را برای پیشرد اهداف مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی که از سال 1394 در استان فارس در حال انجام می باشد برگزار نماید. این برنامه با عنوان جایزه امید شناخته خواهد شد. لازم به ذکر است که این دوره به دلیل تامین مالی و هماهنگی های لازم، ابتدا در دو شهرستان خنج و لامرد برگزار می شود و سپس در شهرستان های دیگر استان فارس برگزار خواهد شد. معلمانی که بتوانند کلیه دوره های آموزشی را با موفقیت به اتمام برسانند، با کسب امتیازهای مشخص (امتیازات گروه یک) جایزه نقدی بین 10 الی 50 میلیون ریال را دریافت خواهند نمود. همچنین معلمانی که بتوانند امتیازات گروه دو و سه را به دست بیاورند به ترتیب گواهی تدریس خلاقیت و گواهی اتمام دوره را دریافت خواهند نمود. این معلمان به عنوان همکاران علمی-اجرایی در برگزاری دوره های خلاقیت و ایده پردازی در سطح شهرستان های خنج و لامرد با بنیاد نخبگان فارس همکاری می کند.

اهداف کلی دوره

 • تربیت مربیان بومی در حوزه آموزش و ترویج خلاقیت و ایده پردازی
 • ترویج مباحث خلاقیت و ایده پردازی در بین معلمان
 • استفاده از پتانسیل معلمان در بحث آموزش خلاقیت و ایده پردازی در نقاط مختلف استان
 • تمرکززدایی مباحث خلاقیت و ایده پردازی از مرکز استان و نگاه به سایر شهرستان ها
 • فراهم نمودن بستر برای ایجاد نوآوری
 • شناسایی معلمان فعال در حوزه خلاقیت و ایده پردازی و توانمندسازی آنها

  

سرفصل های کلی آموزشی دوره

 • مرحله صفر (آزمون های ورودی)

آزمون دانش: مطالبی در اختیار معلمانی که قصد شرکت در دوره را دارند قرار داده می شود و از آن مطالب آزمون گرفته می شود. این مطالب از آخرین منابع چاپ شده در حوزه آموزش خلاقیت و ایده پردازی خواهد بود.

آزمون سطح خلاقیت: از معلمانی که قصد ورود به دوره را دارند آزمونی جهت تعیین سطح نسبی خلاقیت ایشان گرفته می شود.

 

 • برنامه کارگاه های آموزشی مرحله یک

ردیف

سر فصل آموزشی

میزان ساعت آموزشی (نسبی)

1

چیستی خلاقیت

3 ساعت

2

تکنیک های خلاقیت (مقدماتی 1)

4 ساعت

3

تاریخچه آموزش تفکر و خلاقیت

2 ساعت

4

روانشناسی خلاقیت

3 ساعت

5

انواع تفکرها

3 ساعت

 

  

 • برنامه کارگاه های آموزشی مرحله دو

ردیف

سر فصل آموزشی

میزان ساعت آموزشی(نسبی)

1

آموزش خلاقیت در دوره مدرسه (K-12)

3 ساعت

2

تکنیک های خلاقیت (متوسطه 2)

4 ساعت

3

تهیه و تدوین مطالب آموزشی خلاق

4 ساعت

4

انضباط شخصی

2 ساعت

5

کار گروهی

2 ساعت

6

روش ارائه

2 ساعت

 

 

 • برنامه کارگاه های آموزشی مرحله سه

ردیف

سر فصل آموزشی

میزان ساعت آموزشی(نسبی)

1

سنجش خلاقیت (مقدماتی 1)

4 ساعت

2

تکنیک های خلاقیت (پیشرفته 3)

4 ساعت

3

تکنولوژی و خلاقیت

3 ساعت

4

ارتباط مؤثر

2 ساعت

5

خلاقیت ادبی

2 ساعت

6

آشنایی با نقش مدیریت علمی و اجرایی (1)

2 ساعت

 

 • برنامه کارگاه های آموزشی مرحله چهارم

ردیف

سر فصل آموزشی

میزان ساعت آموزشی(نسبی)

1

سنجش خلاقیت (پیشرفته 2)

4 ساعت

2

روش پژوهش (با رویکرد پژوهش در خلاقیت)

4 ساعت

3

سمینار پژوهشی

3 ساعت

4

نو آوری و کار آفرینی

3 ساعت

5

آشنایی با نقش مدیریت علمی و اجرایی (2)

2 ساعت

  

توضیحات کلی برنامه

این برنامه آموزشی در چهار مرحله و جمعا با 22 کارگاه آموزشی به مدت زمان 65 ساعت برگزار خواهد شد. طرح کلی برنامه به صورت فرآیندی خواهد بود که از بنیادیترین مباحث نظری و عملی مربوط به خلاقیت آغاز شده و به مباحث پیشرفته تر  در این حوزه خواهد رسید. از این رو، معلمان شرکت کننده در این برنامه با مباحث نظری و عملی حوزه خلاقیت و ایده پردازی آشنا می شوند و با انجام پروژه های مربوطه در بحث آموزش خلاقیت و ایده پردازی توانمند خواهند شد. لازم به ذکر است که در کارگاه های آموزشی از پتانسیل اساتید دانشگاهی استفاده خواهد شد.

آزمون ها و نحوه سنجش

پس از برگزاری دو آزمون در مرحله صفر این برنامه، معلمانی که بتوانند حد نصاب ورودی را دریافت کنند در دوره ثبت نام می شوند. این دوره در چهار مرحله برگزار می شود که در آن معلمان با مباحث نظری و عملی آشنا می شوند. در هر مرحله از معلمان آزمونی از مباحث تدریس شده گرفته می شود. همچنین، برای معلمان در هر مرحله پروژه های عملی تعریف خواهد شدکه می بایست در فاصله بین برگزاری هر مرحله انجام دهند و ارائه نمایند. مدرسان در نهایت و بعد از چهار مرحله و بر اساس مجموع امتیازهایی که به دست می آورند در سه گروه قرار می گیرند

 • گروه اول

معلمانی که حد نصاب جایزه معلم خلاق را به دست آورده اند جایزه نقدی دوره را دریافت می کنند. همچنین برای ایشان گواهی تدریس خلاقیت و گواهی اتمام دوره صادر می شود. لازم به ذکر است که جایزه نقدی معلم خلاق در سه سطح تعریف شده است. با توجه به این امر، معلمانی که حداقل 95 درصد امتیاز برنامه را کسب نمایند جایزه نقدی 50 میلیون ریالی، معلمانی که بین 90 تا 94/99 درصد امتیاز برنامه را کسب نمایند جایزه نقدی 25 میلیون ریالی، و معلمانی که 85 تا 89/99 درصد امتیاز برنامه را کسب نمایند جایزه نقدی 10 میلیون ریالی را دریافت خواهند نمود.

 • گروه دو

معلمانی که حد نصاب جایزه های نقدی را به دست نیاورده اند اما در بازه حد نصاب تدریس خلاقیت و جایزه معلم خلاق هستند (معلمانی که 60  تا 84/99 درصد امتیاز برنامه را کسب نمایند)، گواهی های تدریس خلاقیت و اتمام دوره را دریافت می کنند. 

 • گروه سوم

معلمانی که حد نصاب تدریش خلاقیت را به دست نیاورده اند اما در بازه حد نصاب اتمام دوره (معلمانی که 30 تا 59/99 درصد امتیاز برنامه را کسب نمایند) قرار دارند، گواهی اتمام دوره را دریافت می نمایند. لازم به ذکر است معلمانی که کمتر از 30 درصد از دوره را با موفقیت به اتمام برسانند در هیچ کدام از سه گروه فوق قرار نمی گیرند.

تذکر مهم: چنانچه معلمان شرکت کننده در این برنامه در آموزش های برخی از سرفصل ها شرکت نکنند، عدم شرکت ایشان در سرفصل خاص در گواهینامه های ایشان قید خواهد شد.

  

***

 

نحوه و نکات مربوط به ثبت نام

 • ثبت نام این دوره ویژه معلمین دارای حداکثر 10 سال سابقه کار و سن کمتر از 40 سال در شهرستان های خنج و لامرد می باشد.
 • برای ثبت نام، متقاضیان می توانند تا 10 مهرماه 97 به پژوهشسرای دانش آموزی خنج، علامرودشت، اشکنان و لامرد مراجعه نمایند.
 • مدارک مورد نیاز برای ثبت نام:

3-1- تکمیل فرم ثبت نام

3-2- کپی شناسنامه و کارت ملی

3-3- کپی آخرین حکم کارگزینی

3-4- کپی گواهی شرکت در دوره های مرتبط با خلاقیت (در صورت وجود)

3-5- پرداخت مبلغ دو میلیون ریال وجه ثبت نام به صورت امانت (پرداخت به صورت نقدی به پژوهشسرا و دریافت رسید)

توجه: در رابطه با مبلغ ثبت نام به موارد زیر توجه فرمایید:

الف) در صورت پذیرفته نشدن متقاضی در آزمون ورودی دوره، کل مبلغ بازگشت داده خواهد شد.

ب) در صورت پذیرفته شدن در آزمون ورودی و شرکت کامل در کل چهار مرحله برنامه، در پایان دوره کل مبلغ ثبت نام بازگشت داده خواهد شد.

ج) در صورت انصراف در میان دوره و یا غیبت متوالی در 2 عنوان کارگاه و یا غیبت غیرمتوالی در 4 عنوان کارگاه، مبلغ ثبت نام بازگشت داده نخواهد شد.

 

 • پس از پایان مهلت ثبت نام منابع و زمان و نحوه آزمون به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر

سایت: madaresfasli.ir

شماره تماس: 07136242850 داخلی 110