بنا به در خواست متقاضیان و به منظور فراهم آوردن فرصت بیشتر برای تکمیل و ارسال رزومه نوارزش آفرینان و کارآفرینان در زمینه فرش و صنایع دستی، مهلت ثبت نام در جایزه کارآفرینی استاد غلامرضا ذوالانواری تا تاریخ 31 خرداد ماه تمدید شد.