به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، اولین مرحله مدرسه بهاره خلاقیت و ایده پردازی به همت این مجمع و همکاری بنیاد نخبگان و حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس برای 43 نفر از دانش آموزان مستعد منتخب از برنامه ملی شهاب که تحت حمایت این مجمع می باشند، برگزار گردید.

در این برنامه که در روزهای 19 تا21 اردیبهشت ماه در مکان حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد، دانش آموزان در قالب کارگاه های آموزشی مشاهده و ایده پردازی، تفکر واگرا، سنجش خلاقیت، حلقه کندوکاو، ارتباط مؤثر و طوفان ذهن و همچنین در قالب مسابقات خلاقیت و کارگروهی، تحت آموزش قرار گرفتند. همچنین در بخشی از این برنامه، کارگاه مشاوره برای والدین این دانش آموزان توسط 4 نفر از اساتید مجرب به سرپرستی سرکار خانم دکتر البرزی برگزار و به پرسشهای شرکت کنندگان نیز پاسخ داده شد.

آیین اختتامیه این مرحله نیز با حضور دکتر شریف مدیرعامل مجمع خیران نخبه پرور فارس، دکتر ظهیر امامی مدیر عامل شرکت فراسان و جمعی از خیران برگزار شد، دکتر شریف طی سخنانی ضمن معرفی فعالیت های این مجمع، اهداف و مراحل برنامه مدارس فصلی خلاقیت و ایده پردازی را بیان نمودند. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اهمیت شناسایی و هدایت استعدادهای برتر، بر توجه همه دانش آموزان مستعد شرکت کننده در این برنامه به تلاش در جهت پیشرفت کشور تأکید نمودند. در پایان برنامه نیز هدایایی به برگزیدگان اعطا گردید.

شایان ذکر است دانش آموزان شرکت کننده تا 9 تیر ماه فرصت دارند که با ارسال تکالیف معین شده، برای حضور در مرحله دوم این برنامه امتیازات لازم را کسب نمایند.