به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، اولین برنامه هدایتی دانش آموزان سال هفتم تحت حمایت این مجمع در روز پنج شنبه مورخ 31 فروردین 1397 با حضور هر 18 دانش آموز منتخب در حوزه هوش هنری و والدین آنها (52 نفر جمعاً)، با همکاری حوزه هنری انقلاب اسلامی فارس و کمک معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز برگزار گردید.

در این برنامه، انیمیشن پسر و دنیا که به عنوان بهترین انیمیشن سال 2016 در جهان معرفی شده است، در یک محیط گرم خانوادگی و در عین حال علمی-هنری پخش شد. در ادامه جناب آقای کیا و سرکار خانم کاراندیش به صورت افتخاری به نقد این انیمیشن پرداختند و دانش آموزان و والدین نیز با آنها همراهی کردند. همچنین مقرر شد که به بهترین نقدهای نوشتاری دانش آموزان از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه شیراز و پاسخ آنها به یک سوال مطرح شده در مورد فیلم از طرف مجمع خیران نخبه پرور، هدیه ای تقدیم گردد.

نکته بسیار با اهمیت همدلی خانوادگی حاضرین و صمیمیت آنها در نقد فیلم و اظهار رضایت از برنامه در پایان توسط خانواده ها و دانش آموزان بود.