به نقل از روابط عمومی مجمع خیران نخبه ­پرور فارس، یکی از اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز که نخواستند نامشان اعلام شود، مبلغ 250،000،000 ریال در مسیر سنت الهی قرض الحسنه به مجمع خیران نخبه پرور فارس اهدا کردند. این خیر با هدف ایجاد بستر جهت تشویق و حمایت از مخترعینی که در مسیر تجاری­سازی اختراعات خود نیاز به حمایت داشته و همچنین پژوهشگرانی که برای اجرای طرح­های کاربردی خود نیاز به همکاری داشته باشند، به مجمع خیران نخبه پرور فارس کمک کردند.