به گزارش روابط عمومی بنیاد نخبگان استان فارس در روز چهار شنبه 6 دی ماه 1396 با حضور  استاندار محترم فارس، جمعی از مسئولین استان و اعضای هیئت مدیره و مجمع عمومی «مجمع خیران نخبه پرور فارس»، رئیس دانشگاه علوم پزشکی، جمعی از دانشجویان استعداد برتر تحت حمایت بنیاد نخبگان و جمعی از خیران استان فارس از « جایزه تحصیلی امید » رونمایی شد.

به­منظور تشویق دانش آموزان و دانشجویان مستعد و حمایت و هدایت آنها در جهت استعدادهایشان، مجمع خیران نخبه پرور فارس مبادرت به اعطای بورس تحصیلی امید می نماید.

شایان ذکر است این جایزه به دانش آموزان و دانشجویانی که در کارگروه مربوطه در مجمع خیران حایز بیشترین امتیاز از نظر فعالیت های علمی و آموزشی می گردند، اعطا خواهد شد.

گفتنی است فراخوان مربوط به این جایزه بزودی اعلام و علاقه­مندان از طریق سامانه مجمع به آدرس                      shiraz-feca.ir  اقدام به ثبت نام خواهند کرد.