تماس با ما

جمعی از عاشقان به پیشرفت کشور و به‌‌ویژه استان فارس با تشکیل "مجمع خیران نخبه‌‌پرور فارس" قصد دارند، بستری را فراهم نمایند تا با همت والا و الطاف پرمهر خیران نیک اندیش در حیطه استعدادپروری و نخبه‌‌پروری گام بردارند، باشد که این گام‌‌ها علاوه بر این‌‌که موجب بهره‌‌مندی فرزندانمان در آینده را در پی خواهد داشت، موجب خشنودی و رضایت حق تعالی نیز گردد.

  • فارس - شیراز - بلوار چمران - ابتدای بلوار شاهد - باغ مهر جوان
  • shiraz.feca@gmail.com
  • 07136242918
مجمع خیران نخبه پرور فارس

    توسط
    تومان