اخبار
بنر فراخوان مجمع خیران خبه پرور فارس (.۲)
به موجب امضای تفاهم نامه همکاری مابین خیریه امین آراسته و مجمع خیران نخبه پرور فارس به منظور تحت حمایت گرفتن، بورسیه و ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از تحصیل دانش آموزان و دانشجویان مستعد و کم برخوردار، در حوزه ...
WhatsApp Image 2022-09-06 at 15.07.03
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس‌، در مراسم افتتاحیه بیست و چهارمین کنگره ملی گیاهپزشکی که در تاریخ ۱۲ شهریور ماه سال جاری در تهران برگزار شد از برگزیده جایزه علمی پروفسور کرامت الله ایزدپناه تقدیر به ...
WhatsApp Image 2022-09-06 at 15.03.01
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه اولین جایزه علمی پروفسور داریوش مولا در زمینه مهندسی شیمی در تاریخ ۱۲ شهریور ماه سال جاری با حضور کارگروه دانشگاه شیراز تشکیل و برگزیده این جایزه را مشخص نمودند. ...
omidbeygi
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه سومین جایزه علمی پروفسور رضا امید بیگی در زمینه گیاهان دارویی در تاریخ ۸ شهریور ماه سال جاری تشکیل و برگزیده این جایزه را مشخص نمود. اعضا این کارگروه از ...
khodami
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با تشکیل کارگروه اولین جایزه مهندس حسن ممتحن (از پیشگامان عرصه مدیریتی و اقتصادی استان فارس) برگزیده اولین دوره این جایزه مشخص گردید. جناب آقای محمدمهدی خدامی، برگزیده اولین دوره این ...
WhatsApp Image 2022-08-23 at 8.03.31 PM
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه دومین جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در زمینه سلامت جامعه (متشکل از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز) در تاریخ ٣١ مردادماه سال جاری با بررسی کلیه پرونده های دریافتی، ...
WhatsApp Image 2022-08-23 at 10.00.02 PM
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه پنجمین جایزه علمی پروفسور سید حبیب فیروزآبادی(متشکل از اساتید دانشگاه شیراز، صنعتی شیراز، دانشگاه بوعلی همدان در زمینه شیمی آلی) با تشکیل جلسه نهایی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال ...
ghh
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با تشکیل کارگروه سومین جایزه علمی پروفسور مرتضی خوشخوی زهتاب ( از اساتید دانشگاه شیراز در زمینه علوم باغبانی ) در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال جاری، برگزیده سومین جایزه این ...
ghhhh
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با تشکیل کارگروه سومین جایزه علمی پروفسور کرامت اله ایزد پناه (از اساتید دانشگاه شیراز در زمینه بیماری شناسی گیاهی) در تاریخ ۱۲ مرداد ماه سال جاری، برگزیده سومین جایزه این ...
gh
به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با تشکیل کارگروه اولین جایزه علمی زنده یاد پروفسور علی محمد هنجنی ( از اساتید دانشگاه علوم‌ پزشکی شیراز در زمینه قلب و عروق)‌ در تاریخ ۸ مرداد ماه سال جاری، ...
1 2 3 4 24
توسط
تومان