گام دوم برنامه های هدایتی دانش آموزان برگزیده دوره‌های تکمیلی شهاب در زمینه هوش فضایی و هنری عملیاتی شد

شهاب هوش فضایی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس در راستای تکمیل فرآیند توانمند سازی دانش آموزان برگزیده دوره های تکمیلی شهاب، گام دوم برنامه های هدایتی آغاز شد.  در این این دوره دانش آموزان تحت نظارت مستقیم اساتید متخصص حوزه هنری استان پس از کسب آموزش‌های تخصصی تر در زمینه استعدادی خود به فعالیت عملی بنیادین خواهند پرداخت. در همین راستا جلسات تخصصی و صمیمانه برای هر زمینه استعدادی به طور جداگانه برگزار شد. دانش آموزان مستعد هوش هنری (عکاسی و نقاشی) در روز پنج شنبه ۲۵ آذرماه جاری در محل نگارخانه آبگینه شیراز با استاد دیدار کرده و ضمن بازدید از نمایشگاه درباره آثار خود به گفتگو نشستند. استاد درباره خلاقیت درهنر، هدفمندی، استفاده صحیح از امکانات و تمرکز بر روی اهداف نکاتی را به دانش اموزان گوشزد کردند. تمامی آثار دانش آموزان به طور دقیق مورد بررسی قرار گرفت و هر دانش آموز به طور جداگانه از نقاط ضعف و قوت کارهای خویش آگاه شد. دانش آموزان برگزیده هوش فضایی و هوش هنری (نمایش) نیز در همان روز در محل حوزه هنری گرد هم آمدند و درباره ادامه فعالیت های خود به گفتگو و نمایش استعداد و مهارت های خود پرداختند در این جلسات نیز اساتید ضمن صحبت درباره فعالیت دانش آموزان به اهمیت درس و استفاده بهینه از فرصت های ایجاد شده نیز اشاره کردند. برنامه های این گام پس از تصویب نهایی و متناسب با سطح توانایی دانش آموزان با اتمام امتحانات نوبت اول مدارس توسط حوزه هنری استان اجرا خواهند شد.

توسط
تومان