کارگروه جایزه و بورس تحصیلی استاد ذوالانواری برگزار گردید.

استاد ذوالانواری

به منظور شناسایی دانشجویان برگزیده بورسیه استاد ذوالانواری، جلسه فوق العاده ای از کارگروه تشکیل و پرونده ۹ نفر از متقاضیان فعال در حوزه کارآفرینی که به دبیرخانه پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران که در تاریخ ۱۹ و۲۰ آیان ماه توسط انجمن علمی فرش ایران با همکاری و میزبانی دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد، دریافت و بررسی شد. اما بدلیل این که هیچکدام از متقاضیان دانشجو نبودند، برگزیدگان نهایی معرفی نشدند ولی سه نفر به دلیل ویژگی هایی که دارا بودند، انتخاب شده و مقرر گردید که هر کدام با دریافت جوایزی مورد تقدیر قرار گیرند.
مراسم تقدیر از این افراد در اختتامیه همایش مذکور و تجلیل از پژوهشگران در روز ۲۰ آبان ماه خواهد بود.

توسط
تومان