پنجمین جایزه علمی پروفسور سید حبیب فیروزآبادی در زمینه شیمی آلی برگزیده نداشت.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه پنجمین جایزه علمی پروفسور سید حبیب فیروزآبادی(متشکل از اساتید دانشگاه شیراز، صنعتی شیراز، دانشگاه بوعلی همدان در زمینه شیمی آلی) با تشکیل جلسه نهایی در تاریخ ۱۵ مرداد ماه سال جاری با بررسی دقیق پرونده های دریافتی، هیچکدام از متقضیان این دوره را به دلیل عدم کسب شرایط اولیه، حائز کسب عنوان برگزیده ندانسته و در نتیجه این دوره برگزیده ای نداشت.
بدیهی است اسامی بورسیه های تحصیلی دانش آموزی پروفسور فیروزآبادی طی مراسمی در مهرماه اعلام خواهد شد.

توسط
تومان