معرفی مجمع خیران نخبه پرور فارس

سپاس بیکران بر صاحب کرامت راستین که تبلور جاودانه عشق است و الطاف کریمانه‌‌اش در دست‌های بخشنده و ایثارگر صاحب دلان نیکوکار قابل قابل رویت است و ستودنی.

دین مقدس اسلام به عنوان مکتبی اجتماعی و انسان ساز، اصل مشارکت همگانی در پیشبرد اهداف اجتماعی را مبنای حرکت جامعه به سوی تعالی شناخته است. در این مشارکت است که افراد متقی و خیر بر دیگران در این امر خیر سبقت گرفته و از مقربان می‌‌شوند.

آن‌‌چه مسلم است این که داشتن زیرساخت اجتماعی استوار و آینده‌‌ای درخشان برای کشور مستلزم شناسایی، پرورش و توانمند‌‌سازی صاحبان استعدادهای‌‌ برتر از بین فرزندانمان و نهایتاً سپردن هدایت سکان کشور بدست آن‌‌هاست. این مهم در حال حاضر با توجه به اعتبارات محدود دولتی، توسط دستگاه‌های ذیربط در سطح محدودی به انجام می‌‌رسد، اما هستند بسیاری از افراد جامعه که به دلایل مختلف از جمله عدم دسترسی به منابع و امکانات تحقیقاتی، عدم تمکن و غیره برای بروز استعدادها و خلاقیت‌‌های نهفته ناشناخته مانده و امکان استفاده از امکانات آموزشی و پژوهشی لازم برای نمایش توانمندی‌‌های بالقوه خود را نیز ندارند.

          در این راستا جمعی از عاشقان به پیشرفت کشور و به‌‌ویژه استان فارس با تشکیل “مجمع خیران نخبه‌‌‌پرور فارس” قصد دارند، بستری را فراهم نمایند تا با همت والا و الطاف پرمهر خیران نیک اندیش در حیطه استعدادپروری و نخبه‌‌پروری گام بردارند. باشد که این گام‌‌ها علاوه بر این‌‌که بهره‌‌مندی فرزندانمان در آینده را در پی خواهد داشت، موجب خشنودی و رضایت حق تعالی نیز گردد.

توسط
تومان