معرفی جوایز متفرقه

جایزه علمی - فناوری شرکت رامک (در صنایع غذایی)

این جایزه با هدف حل مشکلات شرکت رامک از طریق حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی در مجمع خیران نخبه‌پرور فارس با حمایت شرکت مذکور، تعریف شده است. در این جایزه، دانشجویان با توجه به نیاز شرکت رامک برگزیده شده و هم‌زمان با تحصیل، علاوه بر اینکه کمک هزینه تحصیلی دریافت کرده و پایان‌نامه خود را در راستای حل و فصل مشکلات شرکت به پیش می‌برند، در صورت موافقت دو طرف، بورسیه یا استخدام خواهند گردید.

جایزه کارآفرینی امید

به منظور تکمیل چرخه کارآفرینی و در راستای فراهم نمودن اجزای اکوسیستم کارآفرینی، بنیاد نخبگان استان فارس چهار مولفه اول یعنی ترویج، آموزش، تربیت نیروی انسانی و ایجاد زیرساخت‌ها از جمله ایجاد مرکز نوآوری و کارآفرینی و کارخانه نوآوری را پیگیری نموده است.

در گام اساسی بعد که حمایت از خروجی استارت آپ‌ها است، که نیاز به سرمایه‌گذاران خطر‌پذیر است، مجمع خیران نخبه‌پرور فارس اقدام به تعریف جایزه کارآفرینی امید نموده است تا در جهت تشویق جوانان خلاق در این حوزه در قالب جایزه یا وام قرض الحسنه، آن‌ها را یاری نماید.

شایان ذکر است خیران گرامی برای مشارکت در این حرکت اثرگذار می‌توانند با شماره ۳۶۲۴۲۹۱۸ تماس گرفته و در این جایزه سهیم گردند.

دومین دور وایز مرحوم حاج محمد ممتحن در زمینه طراحی و دوخت لباس

به منظور تکریم و الگوسازی از نخبگان، شخصیت های علمی و افراد صاحب نام و ایجاد روحیه تلاش و خودباوری، مجمع خیران نخبه پرور فارس همه ساله جوایزی به نام افراد حقیقی و حقوقی خوش نام اعلام می نماید. جوایز به صاحبان استعداد برتر دارای فعالیت های خاص و اثرگذار اعطا می شود.

توسط
تومان