معرفی بورسیه‌های تحصیلی و توانمندسازی

اختصاص بورسیه‌های تحصیلی و توانمندسازی به نام بزرگان و اعطای آنها به گروه‌های مخاطب


به منظور تکریم و الگوسازی از نخبگان، شخصیت‌های علمی و افراد صاحب نام و همچنین ایجاد روحیه تلاش و خودباوری در میان همگان، مجمع خیران نخبه پرور استان فارس همه ساله بورسیه‌های تحصیلی و توانمندسازی را به نام افراد حقیقی و حقوقی خوش‌نام و دارای سابقه درخشان در زمینه‌های مختلف تعریف و اعلام می‌نماید. بورس تحصیلی و توانمندسازی به صورت بلاعوض به دانش آموزان و دانشجویان واجد شرایط تقدیم می‌گردد . که شرایط هر کدام توسط مجمع تعیین و اعلام می گردد.

الف) بورس تحصیلی و توانمندسازی دانش آموزی

در این بخش دانش اموزان مستعد توسط کارگروه های تخصصی در مجمع شناسایی و مورد حمایت قرار می گیرند و دانش اموزان برای بهره مندی از این بورسیه ها نیاز به ثبت نام در سایت مجمع ندارند.

ب) بورس تحصیلی و توانمندسازی دانشجویی

در این بخش دانشجویان مستعد در زمینه موضوع بورس تحصیلی، پس از اعلام فراخوان می بایست در سامانه جوایز و بورسیه تحصیلی مجمع ثبت نام نمایند و نفرات برگزیده از میان افراد ثبت نام شده در صورت کسب امتیازات لازم توسط مجمع انتخاب خواهند شد.

توسط
تومان