معرفی برگزیدگان تحت حمایت مجمع

عنوان جایزه: جایزه علمی و بورس تحصیلی زنده یاد پروفسور رضا امیدبیگی در زمینه گیاهان دارویی

سال اهداء جایزه: ۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی: حسن اسماعیلی

مقطع تحصیلی: دکترای علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در حوزه سلامت جامعه

با توجه به آنکه کسی حد نصاب لازم برای دریافت جایزه را کسب ننمود، کارگروه مربوطه سه نفر که بیشترین امتیاز را از میان متقاضیان کسب کرده بودند شایسته تقدیر دانست

عنوان جایزه: جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در حوزه سلامت جامعه

سال اهداء جایزه: ۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی: بنفشه شکیبا جهرمی

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای (عمومی) پزشکی و MPH

عنوان جایزه: جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در حوزه سلامت جامعه

سال اهداء جایزه: ۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی: مریم هادی برحق طلب

مقطع تحصیلی: دکتری حرفه ای(عمومی) پزشکی

عنوان جایزه: جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در حوزه سلامت جامعه

سال اهداء جایزه: ۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی: نگین رحمانی

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای (عمومی) پزشکی و MPH

عنوان جایزه: اولین جایزه کارآفرینی غلامرضا ذوالانواری در زمینه فرش و صنایع دستی

سال اهداء جایزه: ۱۳۹۸

نام و نام خانوادگی دریافت کننده جایزه: غلامعلی اطمینان قصرالدشتی

مقطع تحصیلی: مدرک درجه یک هنری معادل دکترای استخدامی

عنوان جایزه: جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور علیرضا سپاسخواه در زمینه حفاظت و پایداری منابع آب

سال اهداء جایزه: ۱۳۹۸

نام و نام خانوادگی: بابک ذوالقدر اصلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -آبیاری

عنوان جایزه: جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور سید حبیب فیروزآبادی در شیمی آلی

سال اهداء جایزه: ۱۳۹۷

نام و نام خانوادگی: حسین ثابت سروستانی

 مقطع تحصیلی: دکترای شیمی آلی

عنوان جایزه: جایزه علمی پروفسور رضا ملک زاده در زمینه بیمار های گوارش و کبد

سال اهداء جایزه:

نام و نام خانوادگی:  مهدی شیخ

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

توسط
تومان