معرفی برگزیدگان تحت حمایت مجمع

عنوان جایزه: دومین جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور علی نقی مصلح شیرازی در زمینه کارآفرینی و طرح کسب و کار

سال اهدای جایزه: ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی: علی رمضانی

مقطع تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار دانشگاه صنعتی شریف تهران

Ramezani

عنوان جایزه: دومین جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور رضا ملک زاده در زمینه بیماری های کبدی

سال اهدای جایزه: ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی: دکتر علیرضا روشندل

مقطع تحصیلی: دکتری اپیدمیولوژی دانشگاه تهران

roshandel

عنوان جایزه: سومین جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور فریدون مهبودی در زمینه بیوتکنولوژی دارویی

سال اهدای جایزه: ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی: عباس رنجبران

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی گرایش بیوتکنولوژی در کشاورزی

ranjbaran

عنوان جایزه: دومین جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور کرامت اله ایزدپناه در زمینه بیماری شناسی گیاهی

سال اهدای جایزه: ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی: دکتر محراب اسماعیلی

مقطع تحصیلی: دکتری بیماری شناسی گیاهی- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

esmaeili

عنوان جایزه: سومین جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور علیرضا سپاسخواه در زمینه مهندسی آب

سال اهدای جایزه: ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی: محمد دلپسند

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد در رشته مدیریت منابع  آب از دانشگاه تهران

delpasand

عنوان جایزه: دومین جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور مرتضی خوشخوی زهتاب در زمینه علوم باغبانی

سال اهدای جایزه: ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی: دکتر نادر آدمی‌پور

مقطع تحصیلی: دکتری رشته علوم باغبانی گیاهان زینتی دانشگاه شیراز

عنوان جایزه: چهارمین جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور حبیب فیروزآبادی در زمینه شیمی آلی

سال اهدای جایزه: ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی: دکتر جمال رحیمی

مقطع تحصیلی: دکتری رشته شیمی آلی از دانشگاه تهران

rahimi

عنوان جایزه: دومین جایزه علمی و بورس تحصیلی زنده یاد پروفسور رضا امیدبیگی در زمینه گیاهان دارویی

سال اهدای جایزه: ۱۴۰۰

نام و نام خانوادگی: حسین غلامی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی و علوم باغبانی از دانشگاه شیراز

gholami

عنوان جایزه: اولین جایزه علمی و بورس تحصیلی زنده یاد پروفسور رضا امیدبیگی در زمینه گیاهان دارویی

سال اهدای جایزه: ۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی: حسن اسماعیلی

مقطع تحصیلی: دکترای علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، ادویه ای و نوشابه ای

جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در حوزه سلامت جامعه

با توجه به آنکه کسی حد نصاب لازم برای دریافت جایزه را کسب ننمود، کارگروه مربوطه سه نفر که بیشترین امتیاز را از میان متقاضیان کسب کرده بودند شایسته تقدیر دانست

عنوان جایزه: جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در حوزه سلامت جامعه

سال اهدای جایزه: ۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی: بنفشه شکیبا جهرمی

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای (عمومی) پزشکی و MPH

عنوان جایزه: جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در حوزه سلامت جامعه

سال اهدای جایزه: ۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی: مریم هادی برحق طلب

مقطع تحصیلی: دکتری حرفه ای(عمومی) پزشکی

عنوان جایزه: جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در حوزه سلامت جامعه

سال اهدای جایزه: ۱۳۹۹

نام و نام خانوادگی: نگین رحمانی

مقطع تحصیلی: دکترای حرفه ای (عمومی) پزشکی و MPH

عنوان جایزه: اولین جایزه کارآفرینی غلامرضا ذوالانواری در زمینه فرش و صنایع دستی

سال اهدای جایزه: ۱۳۹۸

نام و نام خانوادگی دریافت کننده جایزه: غلامعلی اطمینان قصرالدشتی

مقطع تحصیلی: مدرک درجه یک هنری معادل دکترای استخدامی

عنوان جایزه: جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور علیرضا سپاسخواه در زمینه حفاظت و پایداری منابع آب

سال اهدای جایزه: ۱۳۹۸

نام و نام خانوادگی: بابک ذوالقدر اصلی

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -آبیاری

عنوان جایزه: جایزه علمی و بورس تحصیلی پروفسور سید حبیب فیروزآبادی در شیمی آلی

سال اهدای جایزه: ۱۳۹۷

نام و نام خانوادگی: حسین ثابت سروستانی

 مقطع تحصیلی: دکترای شیمی آلی

عنوان جایزه: جایزه علمی پروفسور رضا ملک زاده در زمینه بیمار های گوارش و کبد

سال اهدای جایزه:

نام و نام خانوادگی:  مهدی شیخ

مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی اپیدمیولوژی

توسط
تومان