معرفی با ارزشترین موقوفات دانشگاه های جهان

معرفی با ارزشترین موقوفات دانشگاه های جهان

رابطه تنگاتنگی بین وقف و پیشرفت علمی وجود دارد. در حقیقت وقف کمک بسیاری به رشد علمی در دنیا کرده ‌است.
موقوفات علمی منابع مورد نیاز برای توسعه و رشد علم و تکنولوژی را فراهم آورده‌اند و جهش فنی و علمی تا حد زیادی مدیون احسان ماندگار ناشی از وقف است. بسیاری از علوم و فنون پیشرفته‌ای که ما با آن سر کار داریم، مولود موقوفات متعدد در گوشه و کنار دنیا هستند.
باشد که این فرهنگ حسنه بین مردم سرزمین پاینده ایران نیز گسترش یابد تا استعدادهای این سرزمین فرصتی برای درخشیدن پیدا کنند. (آشنایی با میزان حمایت خیرین از دانشگاه های برتر جهان در لینک زیر👇)

https://www.instagram.com/p/CDRMnS5HoDB/?igshid=nqs91d5unw1d

کلیدواژه : موقوفه
توسط
تومان