دوره های پسادکتری امید

در راستای اجرای اقدام‌های ملی ۲ ، ۱۴ ، ۱۶ و ۱۹ از راهبرد کلان ۱ نقشۀ جامع علمی کشور و اقدام‌های ملی ۲-۱-۱، ۲-۱-۳ و ۲-۱-۴ سند راهبردی کشور در امور نخبگان، مجمع خیران نخبه پرور فارس با همکاری بنیاد ملی نخبگان با اهداف زیر اقدام به جذب ۱۰ پژوهشگر دوره پسادکتری امید در دانشگاه های پهنه جنوب کشور (فارس، بوشهر، کهگیلیویه و بویراحمد، هرمزگان، خوزستان و کرمان) می نماید:

۱- بهره‌گیری از توان‌مندی‌های دانش‌آموختگان برتر دورۀ دکتری تخصصی، پیش از اشتغال دائم؛

۲- پشتیبانی از توسعۀ پژوهش‌های علمی اولویت‌دار و تقاضامحور، با همکاری دانش‌آموختگان برتر دورۀ دکتری تخصصی؛

۳- بهره‌گیری از ظرفیت وقف و خیریه برای گسترش پشتیبانی‌های مؤثر از اجتماع نخبگانی؛

۴- هم‌افزایی ظرفیت‌های بنیاد ملی نخبگان و مجمع برای توسعه پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دورۀ تحصیلی دکتری تخصصی؛

۵- بسترسازی برای گسترش چرخۀ علم و فناوری و زیرساخت‌های انسانی پژوهش در مراکز علمی کشور.

روش اجرایی:

۱- متقاضیان از اول شهریور ماه ۹۹ می توانند با طی نمودن مراحل زیر برای این دوره درخواست دهند.

۲- از آن جایی که برگزیدگان این طرح از میان متقاضیان دوره پسادکتری شهید دکتر چمران بنیاد ملی نخبگان انتخاب خواهند شد، کلیه دانش آموختگان دوره دکتری دانشگاه های کشور می توانند برای استفاده از این دوره، پس از ثبت اطلاعات خود در سامانه sina.bmn.ir  گزینه  «پسادکتری شهید چمران» را انتخاب نمایند تا در صورت کسب امتیاز لازم برای استفاده پسادکتری امید اطلاعات لازم برای ایشان ارسال گردد.

۳- بنیاد ملی نخبگان ۱۰ نفر برتر متقاضی این دوره را بر اساس مقررات طرح شهید دکتر چمران شناسایی و به مجمع معرفی می نماید.

۴- برگزیدگان، بر اساس رویۀ اجراییِ ثبت پیشنهادۀ طرح پسادکتری در بنیاد ملی نخبگان و با توجه به این نکته که موضوع پژوهش (اولویت محور یا تقاضا محور) می بایست در راستای حل مشکل مشخص در صنعت یا جامعه در استان های پهنه جنوب (با اولویت طرح های حوزه بهداشت و سلامت) باشد، حداکثر طی شش ماه فرصت خواهند داشت، ضمن ارسال پیشنهادۀ پژوهشی، مؤسسۀ علمی پذیرنده (مستقر در استان های پهنه جنوب) و استاد میزبان خود را به بنیاد نخبگان استان فارس معرفی نمایند.

۵- بنیاد نخبگان استان فارس، با هماهنگی مجمع و با تشکیل کارگروه تخصصی، پیشنهاده‌های دریافتی را بررسی می‌کند و برگزیدگان نهایی را به منظور بهره‌مندی از تسهیلات پسادکتری امید انتخاب و ناظران علمی طرح‌ها را تعیین می‌کند.

۶- پس از تأیید پیشنهادۀ پژوهشیِ متقاضی توسط کارگروه تخصصی، تفاهم‌نامه‌ای بین بنیاد نخبگان استان فارس، مجمع، مؤسسه میزبان، متقاضی و استاد میزبان برای اجرای طرح پژوهشی منعقد می‌شود و پژوهشگر کار خود را آغاز می نماید.

تسهیلات دوره پسادکتری:

۱- پژوهشگران برگزیده مشمول تسهیلات زیر می شوند:

الف- گذراندن دوره پسا دکتری زیر نظر استاد میزبان در یکی از دانشگاه های پهنه جنوب کشور؛

ب- دریافت حقوق ماهانه معادل حقوق پایه یک استادیار دانشگاه تهران در سال پذیرش پژوهشگر.

ج- برخورداری از بیمه تکمیلی درمان، مطابق مقررات بنیاد، در طول دوره پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان؛

د- تسهیلات فرهنگی – رفاهی مذکور در بند «الف- ۴» ماده ۴ آیین ­نامۀ «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» (مصوب هیئت امنای بنیاد در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۳) در طول دوره پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان؛

هـ – اعتبار ارتباطات علمی شامل:

هـ ۱ – کمک‌هزینه شرکت در یک مجمع علمی خارجی،

هـ ۲ – کمک‌هزینه شرکت در دو مجمع علمی داخلی.

۲- مدت زمان پشتیبانی مجمع از پژوهشگر دوره پسا دکتری یک سال است.

 

تبصره: در صورت نیاز استاد میزبان و عملکرد مناسب پژوهشگر، به تشخیص کارگروه تمدید این تسهیلات برای حداکثر یک سال دیگر امکان پذیر است.

 

توجه: شایان ذکر است در پسادکتری امید ۵۰% حق الزحمه ماهیانه پژوهشگر توسط بنیاد ملی نخبگان و ۵۰% حق الزحمه و همچنین گرنت پژوهشی توسط مجمع خیران نخبه پرور فارس و مشارکت مراکز سفارش دهنده پژوهش کاربردی تأمین خواهد شد.

توسط
تومان