دستورالعمل های اجرائی

مقدمه و تعریف:

به منظور تشویق، ترغیب و حمایت از نوجوانان و جوانان مستعد و پژوهشگران جوان برای به ثمر رساندن ایده های پژوهشی و کاربردی خود، مساعدت­های لازم در قالب اعطاء پژوهانه و یا وام­های قرض الحسنه به­عمل می آید.

ماده یک: مشمولین

پژوهانه یا وام قرض الحسنه به افراد زیر تعلق می گیرد:

 • دانش آموزان دارای ایده های علمی با قابلیت اجرا؛
 • جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال دارای ایده های علمی و کاربردی.

ماده دو: شرایط و نحوه اعطا

 • براساس جداول امتیازدهی که توسط کارگروه «حمایت از مستعدین ایده پرداز» تدوین خواهد شد، فردی حمایت را دریافت خواهد کرد که در میان افراد هر گروه مذکور در ماده ۱،که بیشتر از حداقل امتیاز را کسب کرده اند، حائز بیشترین امتیاز شده باشد.

تبصره ۱: حداقل امتیاز لازم برای هر گروه هر ساله توسط کارگروه پیشنهاد و پس از تصویب هیأت مدیره تعیین می گردد.

تبصره۲: انتخاب اعطاء پژوهانه و یا وام قرض الحسنه بر عهده کارگروه حمایت از مستعدین است.

 • کارگروهی ذیل کمیته شناسایی مستعدان مجمع، متشکل از افراد زیر جداول امتیازدهی و حائزین شرایط دریافت حمایت را مشخص خواهند نمود:
 • رییس کمیته شناسایی مستعدان مجمع به عنوان رییس کارگروه؛
 • رییس بنیاد نخبگان فارس یا معاون ایشان به عنوان نایب رییس کارگروه ؛
 • رییس کمیته امور مالی- اداری مجمع؛
 • دونفر از متخصصین حوزه مربوطه؛ یک نفر به انتخاب هیأت مدیره مجمع و یک نفر به انتخاب بنیاد نخبگان فارس.

تبصره۳: به فراخور موضوع ایده مورد بحث، کارگروه می تواند از کارشناسان و متخصصین مرتبط برای حضور در جلسات کارگروه دعوت به عمل آورد.

تبصره۴: ایده ها پیش از ارایه در کارگروه، می بایست براساس فرم ارزیابی مورد تایید کارگروه، توسط دو داور ارزیابی گردد.

تبصره۵: جداول امتیازدهی پیش از اجرا می بایست در هیات مدیره مجمع به تصویب نهایی برسد.

ماده سه: نحوه تأمین مالی

 • هرساله با توجه به توانایی مجمع، میزان اعتبار پژوهانه و وام های قرض الحسنه موضوع این دستور العمل توسط کمیته مالی- اداری مجمع پیشنهاد و پس از تصویت هیأت مدیره تعیین می گردد.
 • خیران می توانند در صورت تمایل مبالغی را برای پرداخت وام های قرض الحسنه موضوع این دستور العمل، به صورت امانت و یا در قالب کمک و هدیه به مجمع پرداخت نمایند.

ماده چهار: انواع و میزان حمایت

حمایت های موضوع این دستورالعمل به دو صورت پرداخت می گردد:

 • وام های قرض الحسنه مستقیم: در این دسته، مجمع از طریق امور مالی و اداری پس از تصویب کارگروه موضوع بند ۲ ماده ۲ اقدام به پرداخت وام به متقاضی می نماید.
 • پژوهانه : مبلغ پژوهانه که به صورت بلاعوض به ایده پرداز مستعد برای عملیاتی نمودن ایده های مدنظر پرداخت می گردد براساس جدول زیر است:

ردیف

مخاطب

سقف پژوهانه (ریال)

۱

دانش آموزان

۵/۰۰۰/۰۰۰

۲

جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال

۱۵/۰۰۰/۰۰۰

 

تبصره۱: سقف وام بند یک هر ساله در ابتدای سال مالی بنا بر پیشنهاد کمیته مالی- اداری  مجمع، توسط هیأت مدیره تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره۲: سقف بازپرداخت کلیه وام ها حداکثر ۲۴ ماه است.

تبصره۳: مدارک مورد نیاز برای دریافت وام بند یک توسط کمیته مالی- اداری تعیین و اعلام می گردد.

تبصره۴: در صورتی که کارگروه تشخیص دهد که حمایت از ایده ای نیاز به اعطای پژوهانه بیش از سقف تعیین شده در بند ۲ این ماده دارد، اعطای پژوهانه منوط به تصویت هیأت مدیره است.

ماده پنج: فرآیند ثبت نام و پذیرش

 • متقاضیان دریافت حمایت موضوع این دستورالعمل چنانچه پیش بینی می کنند که قادر به کسب حداقل امتیاز لازم از جدول امتیازدهی مربوطه هستند، باید اطلاعات خود را در سامانه مجمع به آدرس shiraz-feca.ir بارگذاری نموده تا پس از بررسی های اولیه به آنان برای تحویل اصل مدارک یا کپی برابر با اصل آن ها اطلاع رسانی شود.
 • اعطای حمایت، براساس کسب بیشترین امتیاز است.
 • پس از بررسی پرونده های دریافت شده، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

ماده شش: تصمیم گیری در رابطه با موارد خارج از این دستورالعمل بر عهده هیأت مدیره است.

ماده هفت:

این دستورالعمل در ۷ ماده، ۱۱ بند و ۹ تبصره در جلسه مورخ  ۹۵/۱۲/۱۶ هیأت مدیره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

این دستورالعمل در ۷ ماده، ۱۱ بند و ۹ تبصره در جلسه مورخ  ۹۵/۱۲/۱۶ هیأت مدیره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

مقدمه و تعریف:

به­ منظور تشویق، ترغیب و حمایت از نوجوانان و جوانان مستعدی که به دلایلی در ادامه فعالیت­های علمی خود با محدودیت­ها و مشکلاتی مواجه هستند، کمک هزینه تحصیلی، جایزه تحصیلی، پژوهانه تحقیقاتی و غیره تحت عنوان «بورس تحصیلی» به نام افراد حقیقی و حقوقی خوش نام و دارای سابقه درخشان در زمینه های علمی (اعم از حوزوی و دانشگاهی)، فرهنگی و اجتماعی تعریف و به صورت بلاعوض به دانش آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی پرداخت می­گردد.

 ماده یک: مشمولین

بورس تحصیلی به افراد زیر تعلق می گیرد:

 • ۱- به دانشجویان شاغل به تحصیل در کلیه مقاطع در دانشگاه های استان فارس و طلاب شاغل به تحصیل در کلیه سطوح حوزه های علمیه فارس؛
 • ۲- به دانش آموزان شاغل به تحصیل در مراکز آموزشی استان فارس؛

ماده دو: شرایط و نحوه اعطای بورس

 • ۱- براساس جداول امتیازدهی که توسط کارگروه علمی بورس تدوین خواهد شد، فردی بورس را دریافت خواهد کرد که در میان افرادی که بیشتر از حداقل امتیاز را کسب کرده اند، حائز بیشترین امتیاز شده باشد.

تبصره ۱: حداقل امتیاز لازم برای هر گروه هر ساله توسط کارگروه علمی پیشنهاد و پس از تصویب هیأت مدیره تعیین و اعلام می گردد.

 • ۲- مدارک مدنظر برای امتیازدهی مربوط به سال شمسی قبل می باشد.
 • ۳- استفاده از بورس حداکثر به مدت یک سال شمسی در زمان اشتغال به تحصیل در استان فارس بوده و اعطای مجدد آن برای واجدین شرایط در سنوات تحصیلی مجاز بلامانع است.

تبصره ۲: سنوات تحصیلی مجاز برای مقطع کاردانی ۲ سال، کارشناسی ۴ سال، کارشناسی ارشد ۲ سال، دکتری حرفه ای ۶ سال و دکتری تخصصی ۴ سال است.

 • ۴- بورس گیرنده متعهد می گردد که پس از فراغت از تحصیل به همان مدتی که از بورس استفاده نموده است، به استان فارس خدمت نماید.

تبصره ۳: مدت زمان خدمت مقدس سربازی یا طرح پزشکی برای فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی جزء خدمت بند ۴ محسوب می گردد.

 • ۵- متقاضی متعهد می­گردد در حال استفاده از بورس های دیگر تحت هر عنوانی نباشد و اگر خلاف آن در هر مرحله اثبات گردد فرد از روند دریافت بورس حذف گردیده وملزم به باز پرداخت مبالغ دریافتی می باشد.

تبصره ۴: در موارد خاص امکان استفاده از بورس های همزمان با مجوز هیأت مدیره امکان پذیر است.

 • ۶- کارگروهی ذیل کمیته شناسایی مستعدان مجمع، متشکل از افراد زیر دستورالعمل نهایی و حائزین شرایط هر بورسیه را مشخص خواهند نمود:
 • ۱- رییس کمیته شناسایی مستعدان مجمع خیران نخبه پرور فارس به عنوان رییس کارگروه؛
 • ۲- رییس بنیاد نخبگان فارس یا معاون ایشان به عنوان نایب رییس کارگروه ؛
 • ۳- دونفر از متخصصین حوزه مربوطه؛ یک نفر به انتخاب هیأت مدیره مجمع و یک نفر به انتخاب بنیاد نخبگان فارس؛
 • ۴- فرد حقیقی یا حقوقی بورس کننده یا نماینده ایشان در صورت درخواست.

 تبصره ۵: هر دستور العمل پیش از اجرا می بایست در هیات مدیره مجمع به تصویب نهایی برسد.

ماده سه: میزان حمایت ها

 • ۱- حداقل مقرری ماهیانه دانشجویان در سال تحصیلی۱۴۰۰-۹۹ در مقاطع مختلف به شرح زیر تعیین می شود:

 

 ردیف مقطع تحصیلی حداقل مبلغ(ریال)
۱ کاردانی و کارشناسی (تمام رشته ها)۲/۰۰۰/۰۰۰
۲  کارشناسی ارشد ( تمام رشته ها) و دکتری حرفه ای ۲/۵۰۰/۰۰۰
۳  دکتری تخصصی ( تمام رشته ها) ۳/۰۰۰/۰۰۰

 

 • ۲- کمک هزینه خرید ملزومات پروژه های تحقیقاتی (با تأیید مسئول استعدادهای درخشان دانشگاه، مرکز آموزش عالی و مسئول مربوطه در حوزه علمیه)، ثبت اختراع، حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری تا سقف ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال است.
 • ۳- مقرری ماهیانه دانش آموزان  حداقل مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال تعیین می گردد که این مبلغ در کلیه امور علمی، هزینه شرکت در دوره ها و برنامه های آموزشی، خرید ملزومات تحقیقاتی از جمله خرید کتاب، سفرهای علمی و … قابل هزینه کرد می باشد.  

ماده چهار: نحوه تأمین مالی بورس

 • ۱- افراد حقیقی و حقوقی که متقاضی اعلام بورسیه به نام خود یا دیگر افراد حقیقی و حقوقی هستند می بایست برای تأمین مالی جایزه حداقل مبالغ را براساس جدول زیر پرداخت نمایند:

ردیف

مقطع تحصیلی

حداقل تعداد

حداقل مبلغ پرداختی (ریال)

۱

دانش آموزان

۵ نفر

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۲

کاردانی و کارشناسی (تمام رشته ها)

۵ نفر

۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۳

کارشناسی ارشد (تمام رشته ها) و دکتری حرفه ای

۵ نفر

۶۵۰/۰۰۰/۰۰۰

۴

دکتری تخصصی (تمام رشته ها)

۵ نفر

۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

 

 • ۲- در صورتی که افراد حقیقی و حقوقی، متقاضی اهدای مبلغی به مجمع برای اعطای بورس بر اساس این دستورالعمل باشند و نخواهند بورس را به نام خود یا فرد دیگری اعطا کنند، ملزم به رعایت حداقل پرداختی بند ۱ این ماده نمی باشند.

ماده پنج: فرآیند ثبت نام و پذیرش

 • ۱- پس از اعلام فراخوان، متقاضیان دریافت بورس تحصیلی چنانچه پیش بینی می کنند که قادر به کسب حداقل امتیاز لازم از جدول امتیازدهی مربوطه هستند، باید اطلاعات خود را در سامانه مجمع به آدرس shiraz-feca.ir بارگذاری نموده تا پس از بررسی های اولیه به آنان برای تحویل اصل مدارک یا کپی برابر با اصل آن ها اطلاع رسانی شود.
 • ۲- اعطای بورس به متقاضیان، براساس کسب بیشترین امتیاز است.
 • ۳- بررسی پرونده ها و پذیرش نهایی در شهریور ماه و دی ماه هر سال توسط کارگروه مربوطه انجام می شود.
 • ۴- پس از بررسی پرونده های دریافت شده، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش در سامانه مجمع اعلام می گردد.

ماده شش:

این دستورالعمل در ۶ ماده، ۱۶ بند و ۵ تبصره در جلسه مورخ ۹۹/۰۳/۱۵ هیأت مدیره به تصویب رسید و جایگزین مصوبه سال ۱۳۹۵ شده و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

مقدمه و تعریف:

به­ منظور تشویق، ترغیب و حمایت از مخترعین و پژوهشگران، به مخترعینی که دارای اختراع ثبت شده بوده و در مسیر تجاری­سازی اختراعات خود نیاز به حمایت داشته و هم­چنین پژوهشگرانی که برای اجرای طرح­های کاربردی خود نیاز به همکاری داشته باشند، قسمتی از کمک و هدایای افراد خیر صرف اعطا وام­هایی در قالب قرض­الحسنه می گردد.

ماده یک: مشمولین

وام قرض الحسنه به افراد زیر تعلق می گیرد:

 • مخترعینی که دارای اختراع ثبت شده در مرجع ذیصلاح داخلی و یا بین المللی بوده و از تاریخ ثبت آن بیش از ۳ سال نگذشته باشد؛
 • پژوهشگرانی که دارای طرح نامه پژوهشی بوده و از طریق یکی از مراکز علمی و پژوهشی معتبر داخلی معرفی شده باشند.

ماده دو: شرایط و نحوه اعطای وام

 • کارگروهی ذیل کمیته شناسایی مستعدان مجمع، متشکل از افراد زیر جداول امتیازدهی و حائزین شرایط دریافت وام را مشخص خواهند نمود:

الف) رییس کمیته شناسایی مستعدان مجمع به عنوان رییس کارگروه؛

 • رییس بنیاد نخبگان فارس یا معاون ایشان؛
 • رییس کمیته امور مالی- اداری مجمع؛
 • دونفر از متخصصین حوزه مربوطه؛ یک نفر به انتخاب هیأت مدیره مجمع و یک نفر به انتخاب بنیاد نخبگان فارس.

تبصره۱: به فراخور موضوع اختراع یا طرح پژوهشی مورد بحث، کارگروه می تواند از کارشناسان و متخصصین مرتبط برای حضور در جلسات کارگروه بدون حق رأی دعوت به عمل آورد.

 • براساس جداول امتیازدهی که توسط کارگروه علمی وام قرض الحسنه تدوین خواهد شد، فرد یا افرادی که در میان واجدین دارای حداقل امتیاز، حائز بیشترین امتیاز شده باشند، وام را دریافت خواهند کرد.

تبصره ۲: حداقل امتیاز لازم برای هر گروه هر ساله توسط کارگروه پیشنهاد و پس از تصویب هیأت مدیره تعیین می گردد.

تبصره۳: جداول امتیازدهی پیش از اجرا می بایست در هیات مدیره مجمع به تصویب نهایی برسد.

ماده سه: نحوه تأمین مالی وام

 • هرساله با توجه به توانایی مالی مجمع، میزان اعتبار وام های قرض الحسنه توسط کمیته مالی- اداری مجمع پیشنهاد و پس از تصویت هیأت مدیره تعیین می گردد.
 • خیران می توانند در صورت تمایل مبالغی را برای پرداخت وام های قرض الحسنه موضوع این دستور العمل، به صورت امانت و یا در قالب کمک و هدیه به مجمع پرداخت نمایند.

ماده چهار: انواع و میزان وام ها

وام های مجمع به دو صورت پرداخت می گردد:

 • وام های مستقیم: در این دسته، مجمع از طریق امور مالی و اداری پس از تصویب کارگروه موضوع بند ۲ ماده ۲ اقدام به پرداخت وام به متقاضی می نماید.
 • وام های غیرمستقیم : در این دسته، مجمع اعتبار مورد نظر برای اعطای وام را نزد یکی از صندوق های قرض الحسنه معتبر قرار داده و متقاضی را پس از تایید کارگروه موضوع بند ۲ ماده ۲ برای دریافت وام (براساس قوانین مورد توافق مجمع و صندوق قرض الحسنه مورد نظر) به آن صندوق معرفی می نماید.

تبصره۱: سقف وام های هر دو نوع هر ساله در ابتدای سال مالی بنا بر پیشنهاد کمیته مالی- اداری مجمع، توسط هیأت مدیره تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره۲: صندوق قرض الحسنه مورد نظر در بند ۲ این ماده بنابر پیشنهاد کمیته مالی- اداری مجمع، توسط هیأت مدیره تعیین می گردد.

تبصره۳: سقف بازپرداخت کلیه وام ها ۲۴ ماه است.

تبصره۴: مدارک مورد نیاز برای دریافت وام ها در نوع اول توسط کمیته مالی- اداری و در نوع دوم با هماهنگی صندوق قرض الحسنه همکار تعیین و اعلام می گردد.

ماده پنج: فرآیند ثبت نام و پذیرش

 • متقاضیان دریافت وام قرض الحسنه چنانچه پیش بینی می کنند که قادر به کسب حداقل امتیاز لازم از جدول امتیازدهی مربوطه هستند، باید اطلاعات خود را در سامانه مجمع به آدرس shiraz-feca.ir بارگذاری نموده تا پس از بررسی های اولیه به آنان برای تحویل اصل مدارک یا کپی برابر با اصل آن ها اطلاع رسانی شود.
 • اولویت اعطای وام به متقاضیان، براساس کسب بیشترین امتیاز است.
 • پس از بررسی پرونده های دریافت شده، نتیجه پذیرش یا عدم پذیرش به اطلاع متقاضی خواهد رسید.

ماده شش:

این دستورالعمل در ۶ ماده، ۱۱ بند و ۷ تبصره در جلسه مورخ ۵ دی ماه ۱۳۹۵ هیأت مدیره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

مقدمه و تعریف:

به منظور تکریم و الگوسازی از نخبگان، شخصیت­های علمی و افراد صاحب نام و هم­چنین ایجاد روحیه تلاش و خودباوری در میان اساتید، دانشجویان و پژوهشگران، همه­ساله جوایزی را به­نام افراد حقیقی و حقوقی خوش نام و دارای سابقه درخشان در زمینه های علمی (اعم از حوزوی و دانشگاهی)، فرهنگی و اجتماعی تعریف، اعلام و متناسب با رشته تخصصی آن­ها به مشمولینی که دارای فعالیت های خاص و اثرگذاری باشند اعطاء می گردد.

ماده یک: مشمولین

 • جایزه به افراد زیر تعلق می گیرد.

– به دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره دکتری در دانشگاه های استان فارس و طلاب شاغل به تحصیل در سطح ۳ حوزه های علمیه فارس؛

– پژوهشگران آزاد فعال و شاخص در حوزه تخصصی مربوطه در استان؛

– اعضاء هیأت علمی استادیار به بالای دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و اساتید دروس خارج  حوزه های علمیه فارس یا فارسی های مقیم دیگر نقاط کشور(زیر ۴۰ سال).

تبصره۱: در موارد خاص با نظر هیأت مدیره امکان اعطای جایزه به اعضاء هیأت علمی مراکز پژوهشی کشور نیز خواهد بود.

ماده دو: شرایط و نحوه اعطای جایزه

 • کارگروهی ذیل کمیته شناسایی مستعدان مجمع، متشکل از افراد زیر دستورالعمل نهایی و حائزین شرایط هر جایزه را مشخص خواهند نمود:

الف) مدیر کمیته شناسایی مستعدان مجمع خیران نخبه پرور فارس به عنوان رییس کارگروه؛

 • رییس بنیاد نخبگان فارس یا معاون ایشان به عنوان نایب رییس کارگروه؛
 • رییس یا معاون پژوهشی دانشگاه، مرکز مدیریت حوزه های علمیه استان، رییس مرکز پژوهشی یا سازمان مرتبط با حوزه تخصصی مورد نظر؛
 • دونفر از متخصصین حوزه مربوطه؛ یک نفر به انتخاب فردی که جایزه به نام وی تعریف شده و یک نفر به انتخاب هیأت مدیره.

تبصره۱: در صورتی که جایزه به نام افراد در گذشته تعریف گردد هر ۲ نفر متخصص بند ۴ توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد.

 • براساس جداول امتیازدهی که توسط کارگروه علمی جوایز برای هر جایزه تدوین خواهد شد، فرد یا افرادی که در میان واجدین دارای حداقل امتیاز، حائز بیشترین امتیاز شده باشند، جایزه را دریافت خواهند کرد.
 • حداقل امتیاز لازم برای هر گروه هر ساله توسط کارگروه علمی پیشنهاد و پس از تصویب هیأت مدیره تعیین می گردد.
 • مدارک مدنظر برای امتیازدهی مربوط به سال شمسی قبل است. (به جز دوره اول که مربوط به ۳ سال قبل از اعلام فراخوان است)

     تبصره ۲: هر دستور العمل پیش از اجرا می بایست در هیات مدیره مجمع به تصویب نهایی برسد.

ماده سه: نحوه تأمین مالی جایزه

 • لازم است برای تعریف جایزه در مجمع، حداقل مبلغ ۵۰۰/۰۰۰/۰۰ ریال برای مدت ۵ سال تأمین و به حساب مجمع واریز گردد.

           تبصره۱: نحوه تأمین و میزان نهایی مبلغ فوق برعهده هیأت مدیره می باشد.

 • در صورتی که چند نفر بانی حائز شرایط در یک رشته تخصصی برای تأمین مالی جایزه اعلام آمادگی نمایند، آن گاه جوایز در گرایش ها یا حوزه های مختلف (آموزش، پژوهش ، مدیریت و …) آن رشته تخصصی تعریف خواهد شد.

ماده چهار: میزان جوایز

 • حداقل میزان جایزه عبارت است از:
 • برای دانشجویان و طلاب: لوح+ تندیس+ ۲ سکه بهار آزادی (یا معادل آن)
 • برای پژوهشگران آزاد: لوح+ تندیس+ ۳ سکه بهار آزادی (یا معادل آن)
 • برای اعضاء هیأت علمی و اساتید حوزه: لوح+ تندیس+ ۵ سکه بهار آزادی (یا معادل آن)

ماده پنج: فرآیند ثبت نام و پذیرش

 • پس از اعلام فراخوان، متقاضیان دریافت جایزه چنانچه پیش بینی می کنند که قادر به کسب حداقل امتیاز لازم از جدول امتیازدهی مربوطه هستند، باید اطلاعات خود را در سامانه مجمع بارگذاری نمایند.
 • اعطای جایزه به متقاضیان، براساس کسب بیشترین امتیاز است.
 • پس از بررسی پرونده های دریافت شده، نتیجه به اطلاع برگزیدگان خواهد رسید.

ماده شش:

این دستورالعمل در ۶ ماده، ۱۱ بند و ۴ تبصره در جلسه مورخ  ۵ دی­ماه ۱۳۹۵ هیأت مدیره به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

توسط
تومان