جایزه زنده یاد حاجیه خانم سکینه منزه (ممتحن)

این جایزه همه ساله در قالب بورس تحصیلی و توانمندسازی به حداقل ۵ نفر از دانش آموزان، ۱ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و ۱ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (متولدین استان فارس یا مقیم یا در حال تحصیل در مراکز آموزشی استان فارس) اهدا خواهد شد.

 

تعداد پنج مشوق تحصیلی در قالب تسهیلات پرورش استعداد و مهارت های دانش آموزان مستعد برتر هنرستان های فنی و حرفه ای برای یک سال تحصیلی. واجدین شرایط بر طبق ضوابط مجمع از طرف معاونت متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان جهت تعیین صاحبان مشوق معرفی خواهند شد.

یک نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و یک نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد (متولدین استان فارس یا مقیم یا در حال تحصیل در مراکز آموزشی استان فارس) نیز با همکاری دانشگاه ها از میان واجدین شرایط توسط مجمع انتخاب و معرفی خواهد شد.

زنده یاد حاجیه خانم سکینه منزه (ممتحن) بانویی با ایمان و نیکوکار و اسوه نجابت و پاکدامنی و برگزیده مادر نمونه سال ۱۳۹۸بنیاد بین المللی مادر

توسط
تومان