جایزه تحصیلی و توانمندسازی مرحوم غلامحسین پیرویان

مجموعاً تعداد ۶ مشوق تحصیلی در قالب تسهیلات پرورش استعداد به دانش آموزان مستعد برتر دوره ابتدایی (۲ نفر)، متوسطه اول (۲ نفر) و متوسطه دوم (۲ نفر) از میان دانش آموزان مشغول به تحصیل در شهرستان های کازرون، ممسنی و شیراز تعلق خواهد گرفت. واجدین شرایط مطابق ضوابط مجموعه از طرف اداره کل آموزش و پرورش استان معرفی خواهند شد.
 
مرحوم غلامحسین پیرویان 
استاد علم و ادب و اخلاق ، برجسته در فرهنگ و ادبیات، فارغ التحصیل ممتاز دانشگاه شیراز و دارای مدال درجه یک فرهنگ در سال ۱۳۴۳ ، معلم تاثیرگذار و مدیر توانمند در آموزش پرورش ممسنی، کازرون و شیراز که از طرف صدا و سیما بعنوان پدر نمونه برگزیده شدند.
توسط
تومان