جایزه تحصیلی و توانمندسازی دکتر فتاح پیرویان

جایزه تحصیلی و توانمندسازی دکتر فتاح پیرویان

این جای ه همه ساله به ۲ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی، ۲ نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و ۲ نفر از دانشجویان مقطع دکتری (متولدین استان فارس یا مقیم و در حال تحصیل در مراکز آموزشی معتبر استان فارس) اهدا خواهد شد.
برگزیدگان این جایزه همه ساله توسط مجمع با همکاری دانشگاه ها انتخاب خواهند شد.
دکتر فتاح پیرویان:
دکتری مهندسی عمران (مدیریت ساخت) ، دکتری مدیریت کسب و کار ، رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی سازان ، رئیس هیات مدیره موسسه ی خیریه پارسیان عابد، یکی از فعالان عرصه ی عمران و کارآفرینی و نوآوری ، دارای لوح افتخار و برگزیده در مدیریت مهندسی کشور و صنعت نمونه استان فارس، از خیران نیک اندیش استان فارس و کشور
 
 
 
توسط
تومان