تقدیر از برگزیدگان جوایز تحصیلی پروفسور فیروزآبادی و پروفسور جواد بهبودیان

جایزه دانش آموزی دکتر فیروزآبادی

به گزارش واحد دانش آموزی مجمع خیران نخبه پرور فارس طی مراسمی در تاریخ ۱۷ شهریورماه جاری از دانش آموز برگزیده نخستین جایزه تحصیلی دانش آموزی تعریف شده به نام پروفسور سید حبیب فیروزآبادی در زمینه شیمی و چهار نفر از برگزیدگان جوایز تحصیلی دانش اموزی پروفسور جواد بهبودیان در مقطع متوسطه دوم با موضوع ریاضی و آمار تقدیر به عمل آمد.
در این مراسم با توجه به این

که تمامی منتخبین این جوایز درمقطع متوسطه دوم، در پایه دوازدهم بودند و یقیناً در سال تحصیلی جدید به جمع دانشجویان می پیوندند، جوایز خود را به صورت نقدی به همراه لوح تقدیر دریافت نمودند. دانش آموزان برگزیده این جوایز علاوه بر هدایای مقرر به عضویت افتخاری مجمع خیران نخبه پرور فارس نیز در آمدند.

اهدای جوایز پروفسور بهبودیان و فیروزآبادی

توسط
تومان