تقدیر از برگزیده اولین جایزه مهندس حسن ممتحن در زمینه کارآفرینی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، با تشکیل کارگروه اولین جایزه مهندس حسن ممتحن (از پیشگامان عرصه مدیریتی و اقتصادی استان فارس) برگزیده اولین دوره این جایزه مشخص گردید.
جناب آقای محمدمهدی خدامی، برگزیده اولین دوره این جایزه بوده که از ایشان با اهداء لوح و هدیه نقدی، تقدیر به عمل آمد. مجمع خیران نخبه پرور فارس، ضمن تبریک و آرزوی موفقیت به جناب آقای محمدمهدی خدامی امیدوار است تا از تخصص و پتانسیل ایشان در هدایت و توانمند سازی جوانان کشور بهره مند گردد.

توسط
تومان