برگزیده سومین جایزه علمی پروفسور رضا ملک زاده در زمینه بیماریهای گوارش و کبد مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه سومین جایزه علمی پروفسور رضا ملک زاده در زمینه بیماری‌های گوارش و کبد برگزیده این جایزه را مشخص نمود.
این کارگروه متشکل از اساتید دانشگاه های علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شیراز می باشند.
برگزیده این جایزه، سرکار خانم دکتر صدف قاجاریه سپانلو، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشند.
جایزه ایشان در مراسمی ویژه اهدا خواهد شد. ضمن تبریک این موفقیت به سرکار خانم دکتر صدف قاجاریه سپانلو آرزو می کنیم که ایشان در تمام مراحل زندگی موفق باشند.
مجمع خیران نخبه پرور فارس امیدوار است تا از تخصص و پتانسیل ایشان در هدایت و توانمند سازی جوانان کشور بهره مند گردد.

توسط
تومان