برگزیده سومین جایزه علمی پروفسور رضا امید بیگی در زمینه گیاهان دارویی مشخص شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه سومین جایزه علمی پروفسور رضا امید بیگی در زمینه گیاهان دارویی در تاریخ ۸ شهریور ماه سال جاری تشکیل و برگزیده این جایزه را مشخص نمود. اعضا این کارگروه از دانشگاههای شیراز، علوم پزشکی شیراز، یاسوج، علوم پزشکی یاسوج، شرکت زرد بند، کانون حامیان علم و فناوری کهکیلویه و بویراحمد و مجمع خیران نخبه پرور فارس بوده که با بررسی کلیه پرونده های ارسالی برگزیده این دوره را مشخص نمودند.
برگزیده این جایزه سرکار خانم فاطمه جمشیدی کیا، دانشجوی دانشگاه شهر کرد بوده که جایزه ایشان در مراسمی ویژه اهدا خواهد شد. ضمن تبریک این موفقیت به سرکار خانم فاطمه جمشیدی کیا آرزومندیم که ایشان در تمام مراحل زندگی موفق باشند.
همچنین جناب آقای کریم فرمان پور کلالق و سرکار خانم طاهره موحد حقیقی نیز شایسته تقدیر شناخته شده که به این عزیزان نیز تبریک عرض می کنیم.
مجمع خیران نخبه پرور فارس امیدوار است تا از تخصص و پتانسیل ایشان در هدایت و توانمند سازی جوانان کشور بهره مند گردد.

توسط
تومان