امضای تفاهم نامه همکاری بین خیریه امین آراسته و مجمع خیران نخبه پرور فارس

به موجب امضای تفاهم نامه همکاری مابین خیریه امین آراسته و مجمع خیران نخبه پرور فارس به منظور تحت حمایت گرفتن، بورسیه و ارائه خدمات حمایتی و پشتیبانی از تحصیل دانش آموزان و دانشجویان مستعد و کم برخوردار، در حوزه های آموزشی، پژوهشی، کارآفرینی، اشتغال و درمانی پس از دریافت درخواست از جانب متقاضیان، مقرر گردید طی فرایندی نظام مند و سازمان یافته و مطابق با دستورالعمل شناسایی و نحوه حمایت خیریه امین آراسته، اقدامات لازم آغاز گردد. متقاضیان می توانند درخواست خود را تا پایان مهرماه در سایت
www.aminarasteh.org بخش خدمات ما — پذیرش بورسیه، ثبت نمایند.

توسط
تومان