از یک نفر از متقاضیان سومین جایزه علمی پروفسور علی نقی مصلح شیرازی در زمینه طراحی کسب و کار تقدیر بعمل می آید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه سومین جایزه آقای پروفسور علی نقی مصلح شیرازی در زمینه طرح کسب و کار متشکل از اساتید دانشگاه شیراز، با بررسی دقیق پرونده های دریافتی در چند جلسه، هیچ کدام از متقاضیان این جایزه را واجد ملاکهای مدنظر نشناخته و برگزیده ای را معرفی نکردند. اما با توجه به امتیاز حاصل از پژوهشها و مدارک ارسالی، به منظور تشویق متقاضیانی که تلاش خود را در این زمینه انجام داده اند با تصمیم کارگروه مقررگردید که از آقای احسان مرزبان شیرخوارکلایی دانشجوی دکترای دانشگاه صنعتی اصفهان از بین چندین نفر ازمتقاضیان با اهداء لوح تقدیر سپاسگزاری بعمل آید.
مجمع خیران نخبه پرور فارس ضمن تشکر از کلیه متقاضیان این جوایز، آرزومند است که جوانان این مرز و بوم با تلاش بیشتر در اثرگذاری به جامعه موفق باشند.

توسط
تومان