از یک نفر از متقاضیان سومین جایزه علمی پروفسور فریدون مهبودی در زمینه بیوتکنولوژی تقدیر بعمل می آید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه سومین جایزه آقای پروفسور فریدون مهبودی متشکل از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با بررسی دقیق پرونده های دریافتی در چند جلسه و انجام مصاحبه با چند نفر از آنان، هیچ کدام از متقاضیان این جایزه را واجد ملاک های مدنظر نشناخته و برگزیده ای را معرفی نکردند. اما با توجه به امتیاز حاصل از پژوهشها و مدارک ارسالی، به منظور تشویق متقاضیانی که تلاش خود را در این زمینه انجام داده اند با تصمیم کارگروه مقرر گردید از سرکار خانم سیده عاطفه حسینی دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از میان چندین نفر از متقاضیان با اهداء لوح تقدیر سپاسگزاری بعمل آید.
مجمع خیران نخبه پرور فارس ضمن تشکر از کلیه متقاضیان این جوایز، آرزومند است جوانان این مرز و بوم با تلاش بیشتر در اثرگذاری به جامعه موفق باشند.

توسط
تومان