از سه نفر از متقاضیان دومین جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در زمینه سلامت جامعه تقدیر بعمل می آید.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیران نخبه پرور فارس، کارگروه دومین جایزه علمی پروفسور محمد هادی ایمانیه در زمینه سلامت جامعه (متشکل از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شیراز) در تاریخ ٣١ مردادماه سال جاری با بررسی کلیه پرونده های دریافتی، هیچکدام از متقاضیان این جایزه را واجد شرایط اولیه نشناخته و برگزیده ای معرفی نگردید، لذا بمنظور تشویق متقاضیانی که تلاش خود را در زمینه انجام فعالیت های کاربردی و اثرگذار در حوزه سلامت جامعه نموده بودند، با تصمیم کارگروه مقرر گردید از سه نفر از متقاضیان که شایسته تقدیر بودند با اهداء لوح تقدیر سپاسگزاری نماید.
این افراد عبارتند از سرکار خانم دکتر فاطمه حیدری و آقایان دکتر حیدر صفرپور و دکتر رامتین نادریان

توسط
تومان