از سه نفر از فعالان و کارآفرینان حوزه فرش تقدیر به عمل آمد.

جایزه کارآفرینی استاد ذوالانواری

به منظور حمایت از کارآفرینان و نو ارزش آفرینان حوزه فرش، از سه نفر از فعالین این حوزه توسط مجمع خیران نخبه پرور فارس تقدیر به عمل آمد.
در طی برگزاری پنجمین همایش ملی دستاوردهای پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران که در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آبان‌ماه سال جاری در دانشگاه شیراز برگزار گردید با بررسی پرونده‌های افراد توسط کارگروه ویژه جایزه استاد غلامرضا ذوالانواری سه نفر از فعالین و کارآفرینان و اثر گذاران حوزه فرش به اسامی زیر با اهداء لوح و جایزه ویژه تقدیر به عمل آمد. ۱- خانم اعظم باقرزاده سانیجی از تهران
۲- خانم مرضیه صلح طلب از شیراز
۳- خانم شعله مهدی زاده نامی از مازندران

توسط
تومان