ادامه هدایت خلاقانه در برنامه ملی شهاب شهرستان اقلید

هدایت خلاقانه

از ابتدای مهر ماه جاری آموزش و پرورش شهرستان اقلید در راستای اجرای فرآیند برنامه های هدایتی شهاب علاوه بر برگزاری کارگاه های توانمندسازی در زمینه های هوش کلامی، هنری و فضایی که به همت مجمع خیران نخبه پرور فارس تدوین شده است و با نظارت بنیاد نخبگان استان در حال برگزاری است. معاون آموزشی اداره آموزش و پرورش شهرستان اقلید در ابتکاری قابل تحسین با اختصاص ۸ مدرسه به عنوان دبیرخانه های استعداد های ۸ گانه شهاب در تسریع اجرای این برنامه  نقش مهمی ایفا کرده است. مدارسی که برای هر هوش انتخاب شدند هر کدام ظرفیت لازم را جهت اجرای برنامه های توانمند سازی در حوزه استعدادی مربوطه داشته اند. دانش آموزان مستعد در هر زمینه هوشی طبق  امتیاز کارنامه شهاب دوره ابتدایی توسط  مدیران تمامی مدارس منطقه به دبیرخانه ها معرفی شده و ارزیابی تخصصی در آنجا انجام خواهد شد. پس از شناسایی افراد مستعد، کارگاه های مناسب جهت پرورش و ارتقا سطح توانمندی مستعدین در همان دبیرخانه اجرا خواهد شد.

برگزاری جلساتی به صورت مجازی و هفتگی  با همت خیرین نیک اندیش  این شهرستان در زمینه های مختلف مشاوره ای و تخصصی، معرفی  برنامه ملی شهاب و … برای تمامی دانش آموزان، اولیا و مدیران و معلمان مقطع ابتدایی و متوسطه اول نیز از جمله ابتکارات این شهرستان در بهبود فرآیند شهاب در منطقه بوده است.  بنیاد نخبگان استان فارس و مجمع خیران نخبه پرور فارس مراتب قدردانی بی حد خود را از این حرکت عالمانه و خداپسندانه آموزش و پرورش اقلید اعلام داشته و برای تمامی دست اندر کاران موفقیت، سربلندی و خیر ابدی را از درگاه بررگ قادر منان آرزومند است.

توسط
تومان